Nasze ubezpieczenia

Atuty naszej oferty to niska cena i proste produkty ubezpieczeniowe, będące odpowiedzią na potrzeby Klientów. Nasze ubezpieczenia sprzedawane są w systemie Direct (przez telefon oraz Internet), a także w kanale Bancassurance.
30 września 2016 r. Liberty Ubezpieczenia stało się częścią Grupy AXA. Aby pobrać Ogólne Warunki Ubezpieczeń Liberty, przejdź na stronę lu.pl

26 października 2016 r. nastąpiło przeniesienie portfela ubezpieczeń AXA Direct na rzecz AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Aby pobrać Ogólne Warunki Ubezpieczeń AXA DIRECT, przejdź na stronę axadirect.pl.

Produkty

Zapewniamy naszym Klientom ochronę w wielu obszarach ich życia: w czasie podróży samochodem, zagranicznych wakacji, czy codziennych zakupów. Chronimy przed niekorzystnymi sytuacjami losowymi, jak nagłe zachorowanie, pożar domu czy włamanie. Dajemy również poczucie bezpieczeństwa Klientom korzystającym z produktów finansowych mBanku, takich jak kredyty, karty płatnicze czy mLeasing.


Nasze ubezpieczenia obejmują: