Ubezpieczenia nieruchomości

Nasze ubezpieczenia pozwolą zapewnić ochronę Twojego domu lub mieszkania od kradzieży, pożaru oraz wielu innych zdarzeń losowych, a także od odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim (np. zalanie sąsiada).
30 września 2016 r. Liberty Ubezpieczenia stało się częścią Grupy AXA. Aby pobrać Ogólne Warunki Ubezpieczeń Liberty, przejdź na stronę lu.pl

26 października 2016 r. nastąpiło przeniesienie portfela ubezpieczeń AXA Direct na rzecz AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Aby pobrać Ogólne Warunki Ubezpieczeń AXA DIRECT, przejdź na stronę axadirect.pl.

nasze produkty

W razie potrzeby możesz liczyć na szybką i profesjonalną pomoc fachowca – hydraulika, elektryka lub innego specjalisty.

Nasze ubezpieczenia zakupić możesz korzystając z serwisu mBank.pl

Składkę ubezpieczenia wyliczysz samodzielnie w ciągu kilku minut, płatności dokonasz wygodnym przelewem, a polisę otrzymasz e-mailem lub pocztą tradycyjną. Możesz skorzystać z płatności ratalnej – wówczas kolejne raty składki będą automatycznie pobierane z Twojego konta mBank.

Nasze produkty: