ubezpieczenia turystyczne

Zapewniamy bezpieczeństwo podróży dla Ciebie i Twojej rodziny, na terenie całego świata.
30 września 2016 r. Liberty Ubezpieczenia stało się częścią Grupy AXA. Aby pobrać Ogólne Warunki Ubezpieczeń Liberty, przejdź na stronę lu.pl

26 października 2016 r. nastąpiło przeniesienie portfela ubezpieczeń AXA Direct na rzecz AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Aby pobrać Ogólne Warunki Ubezpieczeń AXA DIRECT, przejdź na stronę axadirect.pl.

nasze produkty

Nasze ubezpieczenia obejmują pokrycie kosztów leczenia za granicą, transportu medycznego i świadczeń assistance, a także ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej, utraty lub uszkodzenia bagażu podróżnego oraz inne świadczenia.

Nasze ubezpieczenia zakupić możesz korzystając z serwisu mBank.pl

Składkę ubezpieczenia wyliczysz samodzielnie w ciągu kilku minut, płatności dokonasz wygodnym przelewem, a polisę otrzymasz e-mailem lub pocztą tradycyjną. Możesz skorzystać z płatności ratalnej – wówczas kolejne raty składki będą automatycznie pobierane z Twojego konta mBank.

Nasze produkty: