struktura organizacyjna axa ubezpieczenia

ZARZĄD

Zarząd AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.


I. Henry de Courtois
Wiceprezes Zarządu

II. Grzegorz Anczewski
Członek Zarządu

III. Agnieszka Dąbrowska
Członek Zarządu

IV. Agata Jach
Członek Zarządu

V. Piotr Kucharski
Członek Zarządu

VI. Beata Siwczyńska-Antosiewicz
Członek Zarządu

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.


I. Godefroy de Colombe
- Przewodniczący Rady Nadzorczej

II. Jean-Luc Sandrin
- Członek Rady Nadzorczej

III. Clement Michaud
- Członek Rady Nadzorczej

IV. Maciej Witucki
- Członek Rady Nadzorczej

PODSTAWOWA STRUKTURA

Podstawowa struktura organizacyjna AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.


Podstawowa struktura organizacyjna BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.